Info

Det här är Motionspokalen!

Redan 1966 startade motionstävlingar för Gubbar, Gubbpokalen, och året därpå startade motsvarande tävling för Ladies, Ladies Cup. Tävlingen har härefter pågått varje år med stort deltagande.

Som framgår av årsprogrammet anordnas tävlingar i skilda idrottsgrenar. I programmet ingår också mycket uppskattade fester som anordnas ett par gånger under året.

Syftet är att ge Lidingöbor möjlighet att under trivsamma former utveckla intresset för motion och fysisk träning. För många skapas motivation att träna genom våra tävlingar. Det ska dock betonas att det inte är tävlingsmomentet som är det viktigaste. Än viktigare är den samhörighet och gemenskap som successivt utvecklas.