Arbetsuppgifter

 


Ordförande (OF)
i enlighet med Stadgarna
OF 1 Ansvarig för Styrelsens organisation samt arbetsfördelning.
OF 2 Kallelse och ledning av Styrelsemöten, Årsstämma mm
OF 3 Ansvara för att det av årsmötet fastställda programmet genomförs tillsammans med HL
OF 4 Utforma Årsberättelse över verksamheten.
OF 5 Informera om beslutade förändringar med anledning av motioner tillsammans med HL
OF 6 Ansvara för verksamhetens kontakt utåt tillsammans med HL.
OF 7 Att tillsammans med HL avgöra till dem hänskjutna tvistemål vid tävlingar.
OF 8 Att tillsammans med HL initiera rekrytering av medlemmar.
Sekreterare (S)
S 1 Vara sekreterare vid Styrelsemöten.
S 2 Pappersarkivering av alla utskick avseende tävlingarna, protokoll, årsredogörelser m.m.
S 3 Arkivhandlingarna överlämnas till Lidingö stadsarkiv.
Kassör (K)
K 1 Ansvarar för bokföring och redovisning.
K 2 Ansvarig för avstämning av medlemsinbetalningar.
K 3 Ansvara för preliminär ekonomisk redogörelse vid årsmötet
K 4 Ansvara för ekonomisk redogörelse för årets verksamhet efter kalenderårets (verksamhetsårets) slut
Webmaster (WM)
WM 1 Kontaktperson för GL avseende Kallelser och Resultat.
WM 2 Uppdatera hemsidan med Kallelser, Resultat och annan information som skall spridas till medlemmarna.
WM 3 Skicka Resultat till SA.
WM 4 Informerar medlemmarna vid uppdatering via mail.
WM 5 Löpande uppdatering av mailregistret.
WM 6 I samråd gå ut med krav och tillse att medlemsavgiften blir betald.
WM 7 Löpande hantering av inkommande mail.
WM 8 Vidareutveckla hemsidan.
WM 9 Ombesörja att backup tas årligen av hemsidans information.
Statistikansvarig (SA)
SA 1 Löpande sammanställningar av Årsresultatet.
SA 2 Uppdatering av Maratontabellerna.
SA 3 Skicka ovan till WM.
Revisor (R)
I enlighet med Stadgarna
R 1 Revisorn åligger att efter verksamhetsårets slut granska föreningens räkenskaper och där över avge yttrande till Styrelsen. (Revisionen utsändes till medlemmarna tillsammans med Årsberättelsen senast april månad).
Huvudledare (HL)
HL 1 Upprättande av Årsprogram efter samordning med GL.
HL 2 Upprätta checklista över tidpunkter för distribution av information mm efter samordning med GL och WM.
HL 3 Ansvarig för att GL och GA är utsedda i samtliga grenar.
HL 4 Hålla kontakt med respektive GL under säsongen och inför varje tävling.
HL 5 Samordna bokningar av de banor som sköts av kommunen (Simning, Kulstötning, Bordtennis, Badminton).
HL 6 Diskutera och komma överens med klubbar som är involverade i Skridsko, Skytte och Orientering om insats och tider.
HL 7 Distribution av information till de som inte har email/internet. Alternativt utse faddrar, vilka kan lämna information till medlemmar, vilka inte har email.
Grenledare (GL)
GL 1 Stödja HL i upprättandet av Årsprogram.
GL 2 Ansvarar för att boka banor eller lokal (dock ej de som hanteras via Kommunen, se ovan HL)
GL 3 Säkerställa tillgång till bana eller lokal, dvs erhåller nyckel eller på annat sätt kan disponera   lokalen.
GL 4  Upprätta Kallelse som skickas till WM.
GL 5 Ansvarar för att tillräckligt många GA är utsedda.
GL 6 Ta emot föranmälningar samt svara på frågor inför tävlingen.
GL 7 Upprättande av Resultat som omgående efter genomförd tävling skickas till WM.
GL 8 Arkivera/förvara det material/utrustning som erfordras för tävlingen, t ex alla varpor, mätutrustning, tidtagarur, nummerlappar etc.
GL 9 Att sammanställa och förvara gjorda erfarenheter till hjälp för tillträdande grenledare och föreslå eventuella efterträdare
Grenassistenter (GA)
GA 1 I första hand hjälpa GL i samband med tävling.
GA 2 Beredd att i händelse av att GL får förhinder ta över de arbetsuppgifterna.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>